اطلاعیه سازمان حج و زیارت

موضوعات : عتبات

اطلاعیه شماره 4 سازمان حج و زیارت در خصوص تکمیل و تحویل نمودن فرم های سامانه فهداک


پیرو اطلاعیه های قبلی(موجود در سامانه جامع کارگزاران) ضمن قدردانی از همه دفاتر خدمات زیارتی که به مفاد اطلاعیه ها عمل نموده و فرم های ارزیابی را از سامانه فَهداک دریافت و  به مدیر  راهنمای  خود   تحویل  داده اند  باطلاع می رساند:

    1 – با توجه به اینکه اطلاع از سطح خدمات ارائه شده در ایران و عراق در امور اسکان، حمل و نقل، تغذیه و بهداشت برپایه ارزیابی مدیر راهنما (فرم های دو، سه، چهار و گزارش سفر) و زائر(فرم های یک و هشت) بوده و در تسویه حساب قراردادهای  فیمابین شرکت شمسا با شرکت های عراقی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت، بنابراین اجرای کامل مفاد اطلاعیه های قبلی و اخذ فرم ها و تحویل موردی آن ها در مرز(هنگام رفت)، نجف اشرف، کربلای معلی و مرز(هنگام بازگشت) به دفتر نمایندگی سازمان مورد تأکید قرار می گیرد.

    2 – مدیران محترم راهنما بترتیب زیر فرم ها را در محل مندرج تحویل داده و گزارش سفرشان را ممهور به مهر نمایند.
-    فرم یک(کلیه مرزها غیر از هوایی) و فرم چهار(فقط مرزهای مهران و خسروی) در مرز(هنگام رفت) قبل از خروج تحویل دفتر نمایندگی سازمان مستقر در مرز شود. کاروان هایی که در زائرسراهای مهران و خسروی اقامتی ندارند فرم را تکمیل ننموده و با ذکر علت تحویل دهند.
-    فرم دو (ارزیابی مسیر مرز تا نجف یا کاظمین) و فرم سه-الف(ویژه هتل نجف) بصورت گفته شده در فرم، در نجف تحویل دفتر نمایندگی سازمان شود.
-    فرم سه-الف(ویژه هتل کاظمین/بغداد) بصورت گفته شده در فرم، در نجف تحویل دفتر نمایندگی سازمان شود.
-    فرم سه-الف(ویژه هتل کربلا) بصورت گفته شده در فرم، در کربلا تحویل دفتر نمایندگی سازمان شود.
-    فرم دو (ارزیابی مسیر کربلا تا مرز) و فرم هشت در مرز(هنگام بازگشت) قبل از خروج از پایانه تحویل دفتر نمایندگی سازمان مستقر در مرز شود.

3 – توجه نمایید فرم یک(کلیه مرزها غیر از هوایی) و فرم هشت به تعداد 4 عدد تهیه و به چهار زائر تحویل داده شود. به زمان توزیع و جمع آوری فرم ها توجه شود. بقیه فرم ها یک عدد می باشد.

4 – مدیر راهنما حداکثر 72 ساعت پس از بازگشت از سفر مندرجات گزارش را در سامانه فَهداک ثبت و اصل آن را به شرکت مرکزی استان تحویل دهد. شرکت مرکزی نیز پس از کنترل ثبت گزارش در سامانه اقدامات بعدی را انجام خواهد داد.

5 – از تاریخ 10/9/89 همه مدیران راهنمای دفاتر خدمات زیارتی سراسر کشور موظفند نسبت به ثبت گزارش سفر خود اقدام نمایند.
6 – چنانچه به مفاد اطلاعیه های صادره بطور دقیق عمل نموده و همچنان در اخذ فرم های ارزیابی و . . . با اشکالی مواجه هستید با شماره های 02164512408و02164512673 تماس حاصل نمایید.
بدیهی است عدم اجرای مفاد اطلاعیه در سوابق مدیر راهنما و دفتر خدمات زیارتی مربوطه درج خواهد شد.
(رونوشتی از این اطلاعیه را به مدیر راهنما تحویل دهید.)                 
 

  • نویسنده : admin
  • تاریخ : چهارشنبه 17 آذر ماه 1389
  • 13135 بازدید
  • 0 نظر