شرکت مرکزی کارگزاران امور زیارتی استان البرز: حج-تمتع

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

دریافت نرم افزار اسکن عکس

موضوعات : حج تمتع

 نرم افزار کنترل تصاویر عمره و حج  NivandPicture1.8.2.rar راهنما نرم اقزار کنترل تصاویر  NivandPictureHelp.pdfراهنما نرم افزار اسکن تصاویر vuescan.pdfنرم افزار اسکن تصاویر V